homepage

Seniorenvereniging Zwaag

Welkom bij de Seniorenverenging Zwaag

Heeft u er al eens aan gedacht om lid te worden van onze vereniging?
En weet u dat u al lid kunt worden als je de leeftijd van 50 jaar hebt bereikt?
Ja, u bruist misschien nog wel van de energie en vindt dat nog niet nodig, maar het is  belangrijk dat de ouderen (senioren) zich maatschappelijk laten zien en horen, nu en in de  toekomst die er voor eenieder aankomt.
En waar kunt u dat beter doen dan bij een seniorenvereniging?

Verder behartigen de landelijke Unie KBO-PCOB en de provinciale KBO onze belangen op het  gebied van inkomen, gezondheid en zorg, sociaal-economische zaken, mobiliteit, educatie, identiteit en zingeving, huisvesting, ondersteuning van ouderenadviseurs en  belastingservice.

Daarnaast is de Seniorenvereniging Zwaag samen met alle andere ouderenorganisaties in de  gemeente Hoorn aangesloten bij de Ouderenraad. Deze overlegt over actuele zaken waar  senioren belang bij hebben met de betreffende wethouder en ambtenaren. De Ouderenraad  organiseert ook themadagen.
 

Er zijn ook voordelen waar u als lid van profiteert: 

  • u krijgt korting op de collectieve zorgverzekering
  • u krijgt korting op diverse producten en diensten
  • in Zwaag hebben wij een belastingadviseur die uw belastingaangifte kan verzorgen, echter wel tot een beperkte inkomensgrens.

 Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Klik dan hier